Skip to content

Geneetika sõnastik

heterokromatiin (ingl. Heterochromatin)

  • by

Kromatiin, mis värvub tugevalt isegi interfaasis, olles tugevalt kokku pakitud olekus ja sisaldades tavaliselt väheste geenide kordusjärjestusi; geneetiliselt inaktiivne kromosoomiosa.

heterotroofid (ingl. Heterotrophs)

  • by

Organismid, kes toituvad teiste organismide poolt moodustatud orgaanilisest ainest, saades elutegevuseks vajaliku energia keemilise energia näol.