Skip to content

Geneetika sõnastik

auksotroof (ingl. Auxotroph)

  • by

Mutantne mikroorganism (nt. bakter või pärmseen), kes ei kasva minimaalsöötmel ning vajab kasvuks mingite ainete lisamist (nt. aminohappeid või vitamiine).