Skip to content

Geneetika sõnastik

asendiefekt (ingl. Position effect)

  • by

Fenotüübi muutus, mis on põhjustatud geeni või geenigrupi asupaiga muutusest kromosoomis. Sageli on see efekt põhjustatud heterokromatiinist, mis asub vaadeldava geeni või geenigrupi kõrval.

asendusema (ingl. Surrogate mother)

  • by

Emasloom (naine), kelle emakasse on implanteeritud teisest organismist pärit blastotsüst, mistõttu ta sünnitab ka võõra geneetilise päritoluga järglase.