Skip to content

arvutibioloogia (ingl. Computer biology)

  • by

Uute arvutipõhiste andmetöötlusmeetodite abil järjestuste reastamine, geenide ja nende regulatiivsete piirkondade avastamine, genoomide kokkupanek, valkude järjestuste määramine ja valkude struktuuri oletamine, bioloogilise mitmekesisuse määramine, evolutsiooni modelleerimine jne.

Related Entries