Skip to content

Geneetika sõnastik

ribosoomihüpe (ingl. Ribosome jumping)

  • by

Ribosoom võib jätta mRNA-st transleerimata mitukümmend nukleotiidi ja jätkata siis protsessi uues kohas. Protsess on geneetiliselt programmeeritud.

riboviirused (ingl. Riboviruses)

  • by

Enamik RNA-viiruseid, kellel genoomset RNA-d DNA-ks ümber ei kopeerita ja viiruste geneetiline materjal ei integreeru ka kunagi raku genoomi. Vt. RNA-sõltuv RNA polümeraas.

riik (ingl. Kingdom)

  • by

Bioloogias kõrgem süstemaatiline üksus. Eukarüoodid jagunevad nelja (taimed, loomad, seened, ainuraksed), prokarüoodid kahte (bakterid, arhed) riiki.

ristside (ingl. Crosslink)

  • by

DNA-s võivad lämmastikaluste vahele moodustuda ebaharilikud kovalentsed sidemed, nii samas DNA-ahelas kui ka vastasolevais DNA-ahelais.

ristsiire (ingl. Crossing over)

  • by

Homoloogsete kromosoomide paarides toimuv tütarkromatiidide vastastikune segmentide vahetus meioosi I profaasis. Vt. krossingover.