Skip to content

Geneetika sõnastik

ristside (ingl. Crosslink)

  • by

DNA-s võivad lämmastikaluste vahele moodustuda ebaharilikud kovalentsed sidemed, nii samas DNA-ahelas kui ka vastasolevais DNA-ahelais.

ristsiire (ingl. Crossing over)

  • by

Homoloogsete kromosoomide paarides toimuv tütarkromatiidide vastastikune segmentide vahetus meioosi I profaasis. Vt. krossingover.