Skip to content

Geneetika sõnastik

rajajarakud (ingl. Founder cells)

  • by

Pärast viljastumist sügoodi asümmeetrilisel lõigustumisel moodustuvad rakud, mis annavad alguse mitmesugustele diferentseerimisradadele.

rakukest (ingl. Cell wall)

  • by

Lisaks kaksiklipiidsele rakumembraanile on paljudel rakkudel rakukest – näiteks taimerakkudel on see tselluloosne, bakterirakkudel aga sisaldab mureiini.

rakuliiklus (ingl. Cell trafficking)

  • by

Tsütoskeleti komponentide (filamentide süsteem, mitmesugused valgukiud ja assotsieerunud molekulid) (lisaks raku kuju määramisele) põhjustatud rakusisene valkude ja organellide ümberpaigutumise protsess.

rakuliin (ingl. Cell line)

  • by

Taimedel kindlate omadustega vegetatiivselt paljunevate rakkude kogum. Loomarakkudel ühtsete tunnuste ja omadustega samaste rakkude kloon.

rakutsükkel (ingl. Cell cycle)

  • by

Tsüklilised sündmused rakkude elus. Rakutsüklis toimub mitoosi (M) ja interfaasi (I) vaheldumine. Interfaas jaotatakse G1-, S- ja G2-faasiks.

rakuühinemine (ingl. Cells fusion)

  • by

Hübriidrakkude teke, näiteks pärmseentel või ka teistel eukarüootsetel rakkudel, kui ühinevad näiteks põrna lümfotsüüdid ning müeloomirakud (moodustub monokloonseid antikehi tootev rakuliin – hübridoom).

rämps-DNA (ingl. Junk-DNA)

  • by

DNA-järjestused, millel puudub teadaolev funktsioon või mis on funktsioneerinud kunagi minevikus. Sellel DNA-l on väike spetsiifilisus ja sel ei ole organismi elus selektiivset eelist.