Skip to content

Geneetika sõnastik

reduktiivne evolutsioon (ingl. Reductive evolution)

 • by

Genoomi evolutsiooniline lihtsustumine. Mitokondrite, kloroplastide ja parasiitide genoomi puhul on kadunud järk-järgult osa geneetilisest informatsioonist, sest kaotatud geenide funktsiooni kompenseerivad peremeesraku genoomis olevad geenid.

refuugium (ingl. Refugium)

 • by

Pelgupaik (pagula), kus inimesed (ka loomad ja taimed) elasid 8000 aastat püsinud jääajatalve üle reliktpopulatsioonina uusasundustes, moodustades isoleeritud lokaalseid populatsioone.

regulaatorgeen (ingl. Regulator gene)

 • by

Teis(t)e geeni(de) avaldumise taset kontrolliv geen. Näiteks E. coli lacI-geen kodeerib valku, mis kontrollib lac-operoni struktuurgeenide avaldumist.

regulon (ingl. Regulon)

 • by

Geneetilise regulatsiooni üksus. Näiteks liitgeenid e. operonid, mis on kontrollitud ühe regulaatorvalgu või valkkompleksi poolt. Vt. ka kvoorumitundlikkus.

rekombinaas (ingl. Recombinase)

 • by

Eelkõige saitspetsiifilist geneetilist rekombinatsiooni teostavad ensüümid. Rekombinatsioonikompleksis tekitatakse DNA-ahelatesse katked ja vastassegmendi otsad taasühendatakse külgneva DNA-ahela otstega.

rekombinatsioon (ingl. Recombination)

 • by

Vanematel mitteesinevate geenikombinatsioonide teke mittehomoloogsete kromosoomide ümberkombineerumisel ja homoloogsete kromosoomide ristsiirdel meioosis. Aheldunud geenidel määratakse rekombinatsioonisageduste alusel geneetilisel kaardil nende geenide omavaheline kaugus.

renaturatsioon (ingl. Renaturation)

 • by

Molekuli taasmoodustumine tema loomulikus looduslikus vormis. Nukleiinhapete biokeemias tähistatakse selle mõistega tavaliselt kaksikahelalise heeliksi moodustumist komplementaarsetest üksikahelalistest molekulidest.

renniin (ingl. Rennin)

 • by

Biotehnoloogiliselt saadud ensüüm, mida kasutatakse juustutööstuses piima kalgendamiseks. Enne saadi seda ensüümi (laapensüümi nime all) piimavasikate magudest.

replikon (ingl. Replicon)

 • by

Replikatsiooniüksus. Bakteritel on replikonid seotud rakumembraani segmentidega, mis kontrollivad replikatsiooni ja koordineerivad rakkude jagunemist.

replisoom (ingl. Replisome)

 • by

Täielik replikatsiooniaparaat, mis paikneb replikatsioonikahvlis ja teostab DNA poolkonservatiivset replikatsiooni.

reportergeen (ingl. Reporter gene)

 • by

1. Mutatsioon, mis pidurdab signaali olemasolul signaali ülekanderajas mingi kindla geeni avaldumist. 2. Selektiivne markergeen, mis vastutab ravimiresistentsuse, fluorestsentsi jms. eest.

res-sait (ingl. res site)

 • by

Tn3-elementide paardunud transpositsioonilise kointegraadi saitspetsiifilise rekombinatsiooni punkt.

resolvaas (ingl. Resolvase)

 • by

Transposooni poolt kodeeritud ensüüm, mis määrab res-saidis transposoonidevahelise saitspetsiifilise rekombinatsiooni ja transposoonita plasmiidse doonor-DNA vabanemise. Teine transposooni koopia jääb märklaud-DNA-sse.

restriktaas (ingl. Restrictase)

 • by

Endonukleaas, mis tunneb ära lühikesi spetsiifilisi DNA-järjestusi ja lõikab DNA-molekuli selles restriktsioonisaidis või selle lähedalt katki.

retikulotsüüt (ingl. Reticulocyte)

 • by

Mitteküps erütrotsüüt e. punalible. Toodetakse tüvirakkudest luuüdis. Retikulotsüüdid tsirkuleerivad enne lõplikku küpsemist ca 24 tundi.

retroposoon (ingl. Retroposon)

 • by

Retroposoon on transpositsiooniline mobiilne geneetiline element, mis on retrotransposooni lühenenud vorm, millel puuduvad pikad otsmised kordusjärjestused

retroviirus (ingl. Retrovirus)

 • by

Viirus, mille geneetiline informatsioon säilitatakse RNA-s ja mis replitseerub, kasutades pöördtranskriptaasi, et sünteesida RNA-genoomilt DNA koopia.