Skip to content

Geneetika sõnastik

retikulotsüüt (ingl. Reticulocyte)

  • by

Mitteküps erütrotsüüt e. punalible. Toodetakse tüvirakkudest luuüdis. Retikulotsüüdid tsirkuleerivad enne lõplikku küpsemist ca 24 tundi.

retroposoon (ingl. Retroposon)

  • by

Retroposoon on transpositsiooniline mobiilne geneetiline element, mis on retrotransposooni lühenenud vorm, millel puuduvad pikad otsmised kordusjärjestused

retroviirus (ingl. Retrovirus)

  • by

Viirus, mille geneetiline informatsioon säilitatakse RNA-s ja mis replitseerub, kasutades pöördtranskriptaasi, et sünteesida RNA-genoomilt DNA koopia.