Skip to content

Geneetika sõnastik

regulaatorgeen (ingl. Regulator gene)

  • by

Teis(t)e geeni(de) avaldumise taset kontrolliv geen. Näiteks E. coli lacI-geen kodeerib valku, mis kontrollib lac-operoni struktuurgeenide avaldumist.

regulon (ingl. Regulon)

  • by

Geneetilise regulatsiooni üksus. Näiteks liitgeenid e. operonid, mis on kontrollitud ühe regulaatorvalgu või valkkompleksi poolt. Vt. ka kvoorumitundlikkus.