Skip to content

Geneetika sõnastik

mudel (ingl. Model)

  • by

Bioloogilise nähtuse matemaatiline kirjeldus või arvutiprogramm; samuti esemelised analoogid.

mudelorganism (ingl. Model organism)

  • by

Geneetilistes katsetes enameelistatud organism, kellel saadud katsetulemused on interpreteeritavad ja osaliselt ülekantavad ka teistele liikidele, sh. inimesele.