Skip to content

Geneetika sõnastik

mutaatortüved (ingl. Mutator strains)

  • by

Erakordselt kõrge mutatsioonisagedusega mikroobitüved. Tavaliselt defektsed DNA reparatsiooni või DNA polümeraasi korrigeeriva aktiivsuse osas.

mutant (ingl. Mutant)

  • by

1. Rakk või individuaalne organism, kelles ilmneb mutatsiooni tulemusel muutus. 2. Muteerunud geen.

mutatsioon (ingl. Mutation)

  • by

Organismi kindlas kromosoomilookuses toimuv DNA muutus. Terminit kasutatakse laiaulatuslikult, ta sisaldab nii punkt- kui ka kromosoommutatsioone (kromosoomide struktuuri muutus). Kromosoomistiku arvulisi muutusi nimetatakse genoommutatsioonideks.