Skip to content

Geneetika sõnastik

operaator (ingl. Operator)

  • by

Operoni osa, mis kontrollib ühe või mitme struktuurgeeni avaldumist, olles seondumissaidiks ühele või mitmele regulaatorvalgule.

operaatormutatsioonid (ingl. Operator mutations)

  • by

Mutatsioonid, mis põhjustavad operoni või geeni konstitutiivset ekspressiooni. Mutatsioon toimib vaid cis-asendis, sest siin pole tegemist difuusse valguga, vaid orienteeritud DNA-järjestustega.

operon (ingl. Operon)

  • by

Grupp geene, mis moodustavad ühtse regulatoorse või kontrollüksuse. Üksus koosneb operaatorist, promootorist ja struktuurgeenidest. Omased prokarüootidele.