Skip to content

operoni mudel (ingl. Operon model)

  • by

Negatiivne regulatsioonimehhanism rühma struktuurgeenide kotranskriptsiooni koordineeritud regulatsiooniks. Mehhanismis osaleb regulaatorgeeni poolt kodeeritud repressor, mis kontrollib rühma struktuurgeenide transkriptsiooni selliselt, et seondudes operaatori piirkonnaga blokeerib ta RNA polümeraasi poolt teostatava transkriptsiooni.

Related Entries