Skip to content

Geneetika sõnastik

opiinid (ingl. Opines)

  • by

Agrobacterium tumefaciens’e Ti-plasmiidiga nakatatud taimed hakkavad tootma arginiini derivaate opiine. Sõltuvalt bakteritüvest sünteesitakse kas nopaliini või oktapiini, mille bakteriaalsest katabolismist vabanenud energiat kasutavad bakterid energiaallikana.