Skip to content

Geneetika sõnastik

Okazaki fragment (ingl. Okazaki fgragment)

  • by

DNA-sünteesil DNA-viivisahelal sünteesitud fragment (prokarüootidel 1000–2000 ja eukarüootidel 100–200 bp), mis koosneb lühikesest RNA praimerist ja järgnevast DNA-polünukleotiidist.

ökotüüp (ingl. Ecotype)

  • by

Kindlate omadustega organismid või populatsioonid, mis on adapteerunud mingi loodusliku asukohaga (ökonišiga).

oktaploid (ingl. Octaploid)

  • by

Rakk või organism, mille kõigi rakkude tuumas on 8 haploidset genoomi või kromosoomikomplekti (kromosoomiarv 8n).