Skip to content

Geneetika sõnastik

nullisoomik (ingl. Nullisomic)

  • by

Muidu diploidne rakk või organism, millel puuduvad ühe kromosoomipaari mõlemad kromosoomid (kromosoomivalem 2n – 2).