Skip to content

Geneetika sõnastik

nukk (ingl. Pupa)

  • by

Täismoondega arenevate putukate arengu vahevorm (moodustub vastsest), millest tekivad täiskasvanud isendid.

nukleosiid (ingl. Nucleoside)

  • by

Orgaaniline ühend (glükoosamiin), mis koosneb desoksüriboosi või riboosiga kovalentselt seotud N-alusest (adenosiin, guanosiin, tümidiin, uridiin või tsüstidiin).

nukleosoom (ingl. Nucleosome)

  • by

Eukarüootse kromatiini sfäärilised üksused, mis koosnevad põhipartiklist (histoonide oktameer) ja selle ümber keerdunud 146-st DNA nukleotiidipaarist.

nukleotiid (ingl. Nucleotide)

  • by

DNA- ja RNA-molekuli alaüksus, mis koosneb fosfaatgrupist, suhkrust ja lämmastikku sisaldavast orgaanilisest alusest.