Skip to content

Geneetika sõnastik

normaaljaotus (ingl. Normal distribution)

  • by

Kvantitatiivse tunnuse väärtuste jaotust populatsioonis iseloomustav kõver on keskmise väärtuse suhtes sümmeetriline. Populatsiooni keskmine ja modaalklass langevad kokku.