Skip to content

Geneetika sõnastik

nitritmutatsioonid (ingl. Nitrous mutations)

  • by

Lämmastikushape (HNO2) põhjustab A, G ja C aminorühmade oksüdatiivset desamiinimist (aminorühmad muudetakse ketorühmadeks), mis muudab N-aluste H-sidemete moodustamise potentsiaali.