Skip to content

kimäärne selekteeritav markergeen (ingl. Chimeric selectable marker gene)

  • by

Erineva päritoluga DNA-järjestustest konstrueeritud geen, mis võimaldab rakul või organismil ellu jääda tingimustes, kus ta tavaolukorras hukkuks. Ka prokarüootse kodeeriva järjestuse flankeerumine eukarüootsete regulatoorsete järjestustega.

Related Entries