Skip to content

hüdroksüülivad ühendid (ingl. Hydroxylating agents)

  • by

Hüdroksüülamiini (NH2OH) toimel hüdroksüülitakse tsütosiini aminogrupp, tekib hüdroksüülaminotsütosiin, mis paardub adeniiniga. Sellega põhjustatakse G:C → A:T transitsioonide teke.

Related Entries