Skip to content

endosperm (ingl. Endosperm)

  • by

Toitekude, mis areneb välja enamiku katteseemnetaimede (õistaimede) lootekotis. See moodustub tavaliselt pärast sekundaarse diploidse teistuuma viljastumist ühe (kahest) spermi tuumaga. Seepärast on taimede endosperm triploidne (3n).

Related Entries