Skip to content

Geneetika sõnastik

ekson (ingl. Exon)

  • by

Eukarüootse geeni DNA-lõik, mis ühendatakse pre-mRNA splaissingu (kokkupõime) teel teiste eksonite mRNA pidevasse järjestusse.

ekstsisioonreparatsioon (ingl. Excision repair)

  • by

DNA parandusprotsess, milles toimub DNA ühe ahela kahjustatud lõigu kõrvaldamine (kahjustuse väljalõikamine) ja õige lõigu asendamine uue sünteesimisega, kasutades matriitsina DNA komplementaarset ahelat.