Skip to content

Geneetika sõnastik

endogenoot (ingl. Endogenote)

  • by

Bakteri kromosoomi osa, mis on homoloogne doonorist retsipienti ülekandunud genoomse fragmendiga (eksogenoot) ning mille rekombinatsiooni tulemusel moodustub merosügoot.

endomitoos (ingl. Endomitosis)

  • by

Kromosoomide duplikatsioon ilma tuuma ja raku jagunemiseta. Paarilised tütarkromosoomid eralduvad teineteisest, tulemusena rakus kromosoomide arv (ploidsus) suureneb.