Skip to content

Geneetika sõnastik

epigeneetiline (ingl. Epigenetic)

  • by

Fenotüübi muutused, mis tulenevad geenide aktiivsuse ajalise ja ruumilise kontrolli geneetilistest ja eksogeneetilistest teguritest ja mehhanismidest.

episoom (ingl. Episome)

  • by

Geneetiline element, mis võib olla või puududa, võib integreeruda kromosoomi või olla sõltumatult tsütoplasmas. Näiteks Escherichia coli sugufaktor (F).

epistaas (ingl. Epistasis)

  • by

Mittealleelsete geenide produktide vastastikune mõju. Epistaatilised geenid pärsivad hüpostaatiliste geenide avaldumist.

epitoop (ingl. Epitope)

  • by

Antigeenne determinant antigeenimolekulis, mille alusel antikehad eristavad erinevaid antigeene.