Skip to content

Geneetika sõnastik

eukromatiin (ingl. Euchromatin)

  • by

Kromosoomide kromatiinipiirkonnad, mis ei värvu tuuma värvainetega intensiivselt ning milles paiknevad eritüübilised aktiivsed geenid. Vt. heterokromatiin.

euploidsus (ingl. Euploidy)

  • by

Organismi või raku seisund, milles kromosoomiarv on monoploidse (n) või haploidse kromosoomiarvu kordne. Näiteks diploid, triploid, tetraploid jne. Vt. aneuploidsus.