Skip to content

Geneetika sõnastik

vaktsineerimine (ingl. Vaccination)

  • by

Nõrgestatud või surmatud haigustekitaja antigeense materjali (vaktsiini) manustamine, et saavutada immuunreaktsioon ja kaitse (antikehad) sama haigustekitaja vastu.

vakuool (ingl. Vacuole)

  • by

Üksnes taimerakkudes olevad membraaniga ümbritsetud põisjad struktuurid. Aitavad tagada taimerakus kõrget siserõhku, sisaldavad peale lahustuvate soolade ka sahhariide, toksilisi jääkprodukte ja pigmente (annavad taime õitele… Read More »vakuool (ingl. Vacuole)

valim (ingl. Sample)

  • by

Mingi juhuslikult valitud osa populatsioonist, mis kirjeldab kogu populatsiooni.

välismarker (ingl. Outside marker)

  • by

Kahe lähestikku asetseva geeni b ja c järjestamisel on vaja teada ka kolmandat punkti e. välismarkerit, mille suhtes uuritavad geenid järjestatakse.

valk (ingl. Protein)

  • by

Makromolekul, mis koosneb ühest või enamast polüpeptiidist. Iga polüpeptiid koosneb aminohapete ahelast, kus aminohapped on ühendatud peptiidsidemetega.

vastne e. röövik (ingl. Larva)

  • by

Putukate arengu vahevorm, üks arengujärk. Pärast vastsestaadiumi toimub täismoonde puhul nukkumine. Nukust koorub valmik.