Skip to content

valgu struktuur (ingl. Protein structure)

  • by

Valkudel on neli organisatsioonitaset. Primaarstruktuuriks on aminohapete järjestus, sekundaarstruktuur tekib aminohappeliste piirkondade ruumilisel interaktsioonil, kolmemõõtmeline tertsiaarstruktuur moodustub polüpeptiidahela voltumisel ja kvaternaarstruktuur erinevate polüpeptiidahelate assotsieerumisel funktsioneerivaks valguks.

Related Entries