Skip to content

Geneetika sõnastik

vektor (ingl. Vector)

  • by

Plasmiid või viiruskromosoom, mida saab kasutada rekombinantsete DNA-molekulide konstrueerimisel ning viimisel elusrakku.

vesiniksidemed (ingl. Hydrogen bonds)

  • by

Elektronegatiivsete aatomite ja vesiniku (elektropositiivne) aatomite, mis on seotud mingi teise elektronegatiivse aatomiga, nõrk interaktsioon.