Skip to content

Geneetika sõnastik

Dicer-ensüüm (ingl. Dicer enzyme)

  • by

RNaas III perekonna endoribonukleaas, mis järkab kaksikahelalist RNA-d. Tulemusel moodustuvad 20–25 nukleotiidipaari pikkused kaksikahelalised siRNA-d.