Skip to content

Geneetika sõnastik

ditüüp (ingl. Ditype)

  • by

Seente askuses esinev spooride tetraad (nt. 2 AB ja 2 ab), kus on kaht tüüpi meioosiprodukte.