Skip to content

Geneetika sõnastik

DNA (ingl. DNA)

 • by

Desoksüribonukleiinhape. Geneetilist informatsiooni kandev polümeer, millest koosnevad geenid. DNA on makromolekul, mis koosneb kahest pikast komplementaarsest desoksüribonukleotiidide ahelast, kus monomeerid on üksteisega seotud fosfodiestersidemega. Ahelad… Read More »DNA (ingl. DNA)

DNA fotolüaas (ingl. DNA photolyase)

 • by

Sinise lainepikkusega valguse poolt aktiveeritav ensüüm, mis tunneb ära ja kõrvaldab keemilise pöördreaktsiooniga DNA-st näiteks UV-kiirguse toimel moodustunud pürimidiindimeerid. Vt. fotoreaktivatsioon.

DNA glükosülaasid (ingl. DNA glycosylases)

 • by

Erinevate geenide poolt määratud reparatsiooniensüümid, mis tunnevad ära DNA-s esinevad valed N-alused (oksüdeeritud, alküülitud, hüdroksüülitud või desamiinitud) ning osalevad nende väljavahetamisel.

DNA korrektuur (ingl. DNA proofreading)

 • by

DNA sünteesi järel skaneeritakse sünteesitud DNA-ahelat DNA polümeraaside 3´ → 5´ eksonukleaasse aktiivsuse tõttu: paardumisvead avastatakse ja 3´-otsast kõrvaldatakse mittepaardunud nukleotiid, s.t. parandatakse viga.

DNA lahtikeerdumine (ingl. DNA unwinding)

 • by

DNA lahtikeerdumine (lahtispiraliseerumine) tagab transkriptsiooni toimumise. Lahtikeerdunud kaksikahelalised siRNA-d ja miRNA-d kaotavad eelistatult ühe RNA-ahela.

DNA tömbid otsad (ingl. DNA blunt ends)

 • by

Mõned restriktaasid tekitavad katked DNA kaksikahelatel samas punktis. DNA mõlemad ahelad on katkekohal võrdse pikkusega, ilma kleepuvate otsteta. Need on nn. tömbid otsad.

DNA-ahelate paine (ingl. DNA bending)

 • by

DNA ühinemisel regulatoorsete valkudega muutub tema tavastruktuur, st. ahelad painduvad. Ahelate paindumine võimaldab DNA-l eksponeerida kindlaid nukleotiitseid järjestusi.

DNA-ahelate vahetus (ingl. Strand exchange)

 • by

Krosssingoveri teises etapis DNA-ahelate asendamisele järgnevalt paardub üksikuks jäänud ahel talle komplementaarse esimesest DNA-molekulist pärit üksikahelalise piirkonnaga.

DNA-käänd (ingl. DNA bending)

 • by

Transkriptsiooni aktivatsiooni mehhanism. Näiteks on lac-promootori CRP-DNA-kompleks DNA enda sünteesitelje suhtes 90o käändu-nud.

DNA-lingud (ingl. Loops)

 • by

Kromosoomilingud. Kokku pakitud kromosoomi lahtikeerdunud lingukujulised osad. Vt. juuksenõelastruktuurid; lambiharikromosoomid.

DNA-mikrokiip (ingl. DNA microchips)

 • by

Mõneruutsentimeetrilisele kandjale (nt. alusklaas) laikudena kovalentselt kinnitatud kümned tuhanded spetsiifilised oligonukleotiidsed DNA-proovid.

DNA-mikrokiiptehnoloogia (ingl. DNA microarray technology)

 • by

Molekulaarbioloogias kasutatav multiplekstehnoloogia, kus tahkele kandjale (klaas, silikon Affymetrix-kiipidel või kuulikestele Illumina platformil) kovalentselt kinnitatud kümneid tuhandeid spetsiifilisi oligonukleotiidseid järjestusi hübriiditakse spetsiifiliste cDNA- või cRNA-proovidega.

DNA-sond (ingl. DNA sond)

 • by

Uuritav huvipakkuvate järjestustega radioaktiivne DNA-proov, mis hübriiditakse membraanile kinnistatud DNA-le.

DNA-sõrmejäljed (ingl. DNA fingerprints)

 • by

Restriktaasidega katkilõigatud ja komplementaarse(te) nukleiinhappe proovi(de)ga hübriiditud individuaalse genoomse DNA southern-bloti vöötsuse muster, mis on indiviidispetsiifiline.