Skip to content

Geneetika sõnastik

Drosha-ensüüm (ingl. Drosha enzyme)

  • by

Ensüüm, mis lõikab töödeldavast mRNA-st välja pöördkorduste kohale tekkinud kaksikahelalise tüvistruktuuri ja selle tipus moodustunud üksikahelalise lingu.