Skip to content

DNA-ahelate asendamine (ingl. Strand replacement)

  • by

Krossingoveri esimeses etapis viib RecA-valk DNA kaksikheeliksis läbi retsiprookseid DNA-ahelate asendamisi. Nimelt, DNA-molekuli üks üksikahel paardub esmalt teise DNA-molekuli komplementaarse üksikahelaga, jättes mõlemas molekulis üksikuks teise ahela. Järgneb DNA-ahelate vahetus. Vt. DNA-ahelate vahetus.

Related Entries