Skip to content

Geneetika sõnastik

DNA-ahelate paine (ingl. DNA bending)

  • by

DNA ühinemisel regulatoorsete valkudega muutub tema tavastruktuur, st. ahelad painduvad. Ahelate paindumine võimaldab DNA-l eksponeerida kindlaid nukleotiitseid järjestusi.

DNA-ahelate vahetus (ingl. Strand exchange)

  • by

Krosssingoveri teises etapis DNA-ahelate asendamisele järgnevalt paardub üksikuks jäänud ahel talle komplementaarse esimesest DNA-molekulist pärit üksikahelalise piirkonnaga.

DNA-käänd (ingl. DNA bending)

  • by

Transkriptsiooni aktivatsiooni mehhanism. Näiteks on lac-promootori CRP-DNA-kompleks DNA enda sünteesitelje suhtes 90o käändu-nud.

DNA-lingud (ingl. Loops)

  • by

Kromosoomilingud. Kokku pakitud kromosoomi lahtikeerdunud lingukujulised osad. Vt. juuksenõelastruktuurid; lambiharikromosoomid.

DNA-mikrokiip (ingl. DNA microchips)

  • by

Mõneruutsentimeetrilisele kandjale (nt. alusklaas) laikudena kovalentselt kinnitatud kümned tuhanded spetsiifilised oligonukleotiidsed DNA-proovid.

DNA-mikrokiiptehnoloogia (ingl. DNA microarray technology)

  • by

Molekulaarbioloogias kasutatav multiplekstehnoloogia, kus tahkele kandjale (klaas, silikon Affymetrix-kiipidel või kuulikestele Illumina platformil) kovalentselt kinnitatud kümneid tuhandeid spetsiifilisi oligonukleotiidseid järjestusi hübriiditakse spetsiifiliste cDNA- või cRNA-proovidega.

DNA-sond (ingl. DNA sond)

  • by

Uuritav huvipakkuvate järjestustega radioaktiivne DNA-proov, mis hübriiditakse membraanile kinnistatud DNA-le.

DNA-sõrmejäljed (ingl. DNA fingerprints)

  • by

Restriktaasidega katkilõigatud ja komplementaarse(te) nukleiinhappe proovi(de)ga hübriiditud individuaalse genoomse DNA southern-bloti vöötsuse muster, mis on indiviidispetsiifiline.