Skip to content

RNA interferents, RNAi (ingl. RNA interference, RNAi)

  • by

Nähtus, kus väikesed kaksikahelalised (20–25 bp) RNA-fragmendid (miRNA, siRNA) takistavad geenide aktivatsiooni, et maha suruda valgusünteesil osaleva mRNA aktiivsust. miRNA ja siRNA, mis mõlemad osalevad RNA interferentsi toimumisel, seonduvad homoloogsuse alusel mRNA-ga, vaigistades mRNA aktiivsust. Üksikjuhtudel võib RNAi ka võimendada geeni aktiivsust.

Related Entries