Skip to content

RNA indutseeritud vaigistav kompleks (ingl. RNA-induced silencing complex, RISC)

  • by

Ebastabiilselt seondunud kaksikahelalised siRNA-d ja miRNA-d kaotavad eelistatult ühe RNA-ahela. Säilinud üksikahelaline RNA paardub aluspaaridevahelisel komplementaarsusprintsiibil talle spetsiifilise mRNA-molekuliga, millega pidurdatakse konkreetse geeni ekspressiooni.

Related Entries