Skip to content

Geneetika sõnastik

in situ hübriidimine (ingl. In situ hybridization)

 • by

Spetsiifiliste DNA-järjestuste asukoha määramine kromosoomis, hübriidides märgistatud DNA või RNA-ga kromosoomide denatureeritud DNA-d ja visualiseerides hübridatsiooni autoradiograafiliselt või fluorestsentsmikroskoobis.

in vitro (lad. in vitro)

 • by

Bioloogilise protsessi katseline läbiviimine või vaatlus organismiväliselt, katseklaasis.

induktor (ingl. Inducer)

 • by

Madalmolekulaarne aine, mis repressorvalguga seondudes moodustab kompleksi, mis pole edaspidi enam võimeline operaatoriga seonduma. Seepärast lülitatakse induktori toimel sisse operaatori poolt kontrollitud geenide avaldumine.

inimrass (ingl. Human race)

 • by

Inimese puhul käsitletakse rassi mõistega diskreetset ja geneetiliselt eristatavat liigisisest alagruppi, mis on evolutsiooniliselt tekkinud teistest populatsioonidest geograafiliselt isoleerituna.

inosiin, I (ingl. Inosine, I)

 • by

Nukleotiid tRNA-de antikoodoni 5´-positsioonis, mille N-aluseks on hüpoksantiin. Inosiin moodustub adenosiini posttranskriptsioonilisel modifikatsioonil.

insertsioon (ingl. Insertion)

 • by

Mutatsioonitüüp, kus kromosoomi või geeni struktuuri siseneb üleliigne kromosoomiosa (tavaliselt teisest kromosoomist) või DNA-lõik (üks või mitu uut aluspaari). Ka transposooni sisenemine.

insuliin (ingl. Insulin)

 • by

Kõhunäärme peptiidhormoon, mis reguleerib süsivesikute ja rasvade metabolismi, näiteks vere suhkrusisaldust.

integron (ingl. Integron)

 • by

Integronid sisaldavad integraasi geeni ja külgnevat rekombinatsioonisaiti attl. Integron on võimeline haarama endasse näiteks antibiootikumiresistentsuse geenikassette. Rõngasjas geenikassett muudetakse lineaarseks integraasi vahendatud rekombinatsioonil.

intein (ingl. Intein)

 • by

Lühike aminohappeline järjestus primaarses translatsiooniproduktis, mis on võimeline polüpetiidist iseennast välja lõikama. Tegemist on nagu valgulise introniga.

interaktsioon (ingl. Interaction)

 • by

Statistikas efekt, mida pole võimalik seletada osalevate faktorite summeeruva toimega. Kõrvalekalle aditiivsest (summeerivast) toimest.

interfaas (ingl. Interphase)

 • by

Rakutsükli faas, mil rakk ei jagune. Metaboolne faas, milles DNA replitseerub. Mitoosi telofaasile järgnev pikenenud periood enne järgmise mitoosi profaasi.

interon (ingl. Interons)

 • by

Plasmiidis ori-piirkonnas asuvad replikatsiooni initsiaatorvalku siduvad kordusjärjestused, mis konkureerivad sama valgu eri sidumissaitidega.

interseks (ingl. Intersex)

 • by

Organism, kellel on isas- ja emasorganismi vahepealsed sekundaarsed sugutunnused. Fenotüüp, mille puhul ilmnevad nii emas- kui ka isasorganismide tunnused.

intronid (ingl. Introns)

 • by

Eukarüootsete geenide DNA-aluste vahejärjestused, mida ei esine töödeldud RNA-transkriptis, kuivõrd nad lõigatakse splaissingul primaarsest RNA-transkriptist välja.