Skip to content

negatiivne autoregulatsioon (negatiivne iseregulatsioon) (ingl. Negative autogenous regulation, negative self-regulation)

  • by

Geeni või koordinatiivselt reguleeritavate geeniklastrite avaldumise pidurdamine lõpp-produkti või protsessis osaleva ühe kindla geeni produkti poolt.

Related Entries