Skip to content

lüütiline tsükkel (ingl. Lytic cycle)

  • by

Analoogselt virulentsete faagidega aktiveeruvad faagi hilised geenid, millele järgneb faagi paljunemine, raku lüüsimine, faagiosakeste vabanemine ning uue bakteri nakatamine.

Related Entries