Skip to content

veereva ratta replikatsioon (ingl. Rolling-circle replication)

  • by

Rõngasja DNA replikatsioonimehhanism, kus DNA replikatsioon toimub vaid ühel ahelal ning kus rõngasjas vanemahel jääb intaktseks ja veeredes annab komplementaarse DNA-ahela sünteesiks vajaliku matriitsahela.

Related Entries