Skip to content

nidustuvad cos-järjestused e. kleepuvad DNA-otsad (ingl. Cohesive ends; Sticky ends, cos site)

  • by

Cos-järjestused tuntakse ära faagi lambda DNA-pakkimisaparaadi poolt, sest restriktaasiga lõikamisel tekivad cos-saidist 12 b pikkused üksikahelalised (ssDNA) kleepuvad otsad.

Related Entries