Skip to content

Geneetika sõnastik

idutee mosaiiksus (ingl. Germ-line mosaicism)

  • by

Mosaiiksus seisneb selles, et osas embrüonaalsetes rakkudes tekib geeniviga, kuid see ei pruugi olla tuvastatav organismi kõigi kudede ralludes, näiteks valgeliblede analüüsil.

iduteeliin (ingl. Germ line)

  • by

Sugurakke moodustatakse diploidsete sugurakkude eellasrakkudest (spermato- ja oogoonid) sugurakke moodustavas koes või organis (väänilised seemnetorukesed testistes või munasarja korteks).

iduteerakud (ingl. Germ-line cells)

  • by

Loomade varases embrüogeneesis eralduvad iduteerakud ülejäänud rakkudest ja rändavad gonaadialgmetesse, millest tekivad suguorganid, kus moodustavad hiljem gameedid.