Skip to content

Geneetika sõnastik

CIB-meetod (ingl. ClB method)

  • by

ClB-kromosoomiga Drosophila liini kasutamine uute retsessiivsete letaalsete mutatsioonide avastamiseks. Vt. ClB-kromosoom.