Skip to content

üldine transduktsioon (ingl. Generalized transduction)

  • by

Bakteriofaagi vahendusel toimuv rekombinatsioon bakteritel, kus doonorrakust retsipienti võidakse üle kanda suvaline bakterigeen. Vt. spetsialiseeritud transduktsioon.

Related Entries