Skip to content

Geneetika sõnastik

A-DNA (ingl. A-DNA)

 • by

Paremkeermega DNA kaksikheeliks, mille täispööre moodustub 11 aluspaarist ja mis esineb DNA osalisel dehüdreerimisel.

AB0-veregrupid (ingl. AB0 blood groups)

 • by

Kõige tähtsamad veretüübid inimese vereülekandel. Selles süsteemis on põhilised A-, B-, AB- ja 0-grupp, mis on määratud ühe geeni kolme alleeliga.

abi-T-rakk (ingl. Helper T cell)

 • by

T-rakud, mis reageerides makrofaagide poolt eksponeeritavale antigeenile, stimuleerivad B- ja T-lümfotsüüte, et neist areneksid vastavalt antikehasid moodustavad plasmarakud ja tapja-T-rakud.

adhesiinid (ingl. Adhesins)

 • by

Tüüpilised virulentsusfaktorid. Bakterite pinnakomponendid, mis soodustavad bakterite seondumist (adhesiooni) üksteisega ja muudele pindadele.

afiinsus (ingl. Affinity)

 • by

Eri molekulide (nt. ensüümi ja substraadi, antikeha ja antigeeni) ning rakkude biokeemiline seostumisjõud. Vt. allosteeriline üleminek.

afiinsusküpsemine (ingl. Affinity maturation)

Protsess, kus küpsed B-rakud tunnevad ära spetsiifilise antigeeni, aktiveeruvad ning suunduvad abi-T-rakkude kaasabil järgmisesse faasi, s.t. antikehade moodustamisele (immuunvastuse käigus).

aguuti (ingl. Agouti)

 • by

Karvavärvuse vöödilisust määrav dominantne aguutigeen, mille produktiks on aguuti signaalvalk. Geen põhjustab närilistel karvastiku kollakaspruunikat värvust (aguutivärvust).

ahela terminaatorkoodon (ingl. Chain-termination codon)

 • by

Koodon, mis määrab polüpeptiidahela sünteesi lõpetamise (terminatsiooni). Terminaatorkoodoneid on kolm (UAA, UAG ja UGA), mida tunnevad ära valgulised terminaatorfaktorid (vabastamisfaktorid), mitte aga tRNA-d. Vt. stoppkoodon.

aheldus (ingl. Linkage)

 • by

Geenide lineaarne asetus kromosoomis. Kaks geenilookust on aheldunud, kui nendevaheline rekombinatsioonisagedus on alla 50% (kaugus < 50 cM).

ahelduskaart (ingl. Linkage map)

 • by

Lineaarne või ringjas diagramm, mis näitab geenide omavahelist suhtelist asetust kromosoomis (määratuna geneetilisel analüüsil).

akridiinvärvid (ingl. Acridine dyes)

 • by

Klass positiivselt laetud polütsüklilisi molekule (akridiinoranž, proflaviin jt.), mis interkaleeruvad DNA-sse ja põhjustavad valdavalt raaminihkemutatsioone.

aktivaator, Ac (ingl. Activator, Ac)

 • by

Maisi transposoon, mis kodeerib transaktiivse transposaasi sünteesi. Viimase abil toimub Ac ja teiste Ac/Ds perekonna elementide ümberpaiknemine DNA-s.

alamliik (ingl. Subspecies)

 • by

Üks kahest või enamast sama liigi morfoloogiliselt ja geograafiliselt eristatavast populatsioonist, mille isendid võivad üksteisega ristuda.

algkude (ingl. Meristem)

 • by

Diferentseerumata, mitootiliselt aktiivne taimekoe tüüp, millest moodustuvad kõik muud koed (võrreldav loomade tüvirakkudega).

alkaptonuuria (ingl. Alkaptonuria)

 • by

Pärilik, retsessiivne metaboolne defekt, mille puhul alkaptonuuriahaiged väljastavad organismist koos uriiniga suuremates kogustes homogentisiinhapet (alkaptooni).

alleeli fikseerumine (ingl. Allele fixation)

 • by

Sündmus, kus lookuse kõik alleelid peale ühe on populatsioonist elimineerunud. Järelejääva alleeli sagedus on seega 100%, ta on populatsioonis kinnistunud (fikseerunud).

alleelne välistamine (ingl. Allelic exclusion)

 • by

Igas B-lümfotsüüdis toimub vaid üks produktiivne genoomne ümberkorraldus, teine alleel ei avaldu. Alleelide välistamine toimub immuunglobuliinide raskete ja kergete ahelate geenisegmentide puhul üksteisest sõltumatult.

allotetraploid (ingl. Allotetraploid)

 • by

Nelja genoomiga organism, kes pärineb erinevate liikide ristamisest. Neljast genoomist tavaliselt kaks on pärit ühest ning ülejäänud kaks teisest liigist.

Alu-järjestus (ingl. Alu sequence)

 • by

Kordus-DNA-järjestused, mis sisaldavad restriktaas Alu saiti, mis on ca 280 bp pikkused lühikesed insertsioonilised elemendid. Vt. SINE.

aluse analoog (ingl. Base analog)

 • by

Mittelooduslik puriin- ja pürimidiinalus, mis erineb veidi normaalsetest alustest, kuid on ikkagi võimeline lülituma nukleiinhappesse.

Amesi test (ingl. Ames test)

 • by

Salmonella typhimurium’i auksotroofsetel eritüübiliste mutatsioonidega (transitsioonid, transversioonid, raaminihkemutatsioonid) tüvedel vaadeldakse pöördmutatsioonide tekkesagedust keemiliste ühendite toimel.

amfidiploid (ingl. Amphidiploid)

 • by

Kahe teadaoleva liigi F1-hübriidi kromosoomistiku kordistumine. Teistel allopolüploididel ei pruugi liikide kromosoomistikud olla teada.

amnion (ingl. Amnion)

 • by

Loote vesikest, amnionivedelikuga täidetud kotjas moodustis, mis ümbritseb roomajate, lindude ja imetajate loodet.

amnionivedelik (ingl. Amniotic fluid)

 • by

Kõrgemate selgroogsete lootekoti vedelik, mis sisaldab ka looterakke (embrüorakud). Nii vedelikku kui ka looterakke kasutatakse embrüo või loote geneetiliste puuete diagnoosimiseks.

amniotsentees (ingl. Amniocentesis)

 • by

Protseduur amnionivedeliku saamiseks rasedalt naiselt. Võimalike haiguste diagnoosimiseks määratakse vedeliku keemiline koostis ja seal olevate rakkude kultiveerimisel karüotüübi anomaaliad (nt. trisoomiad).

anafaas (ingl. Anaphase)

 • by

Mitoosi- või meioosifaas, kus tütarkromosoomid liiguvad kääviniitide abil ekvatoriaalplaadilt raku poolustele. Anafaas järgneb metafaasile ja eelneb telofaasile.