Skip to content

Geneetika sõnastik

P (ingl. P)

 • by

Homosügootsete vanemate või vanempõlvkonna sümbol. P-põlvkond.

P-ala (ingl. P box)

 • by

Pärmseente a-paardumistüübi rakkudes ülesvoolu asuv regulatoorne järjestusala, mis seotakse regulaatorvalguga ja millega aktiveeritakse a-spetsiifiliste geenide transkriptsioon.

paardumistüüp (ingl. Mating type)

 • by

Pagaripärmi (ja mõnede teiste seente) sugulisel sigimisel rakkude eristumine erinevateks omavahel ristuvateks (rakkude ühinemisega) sugupoolteks, näiteks paardumistüüpideks a ja α.

palindroom (ingl. Palindrome)

 • by

DNA-lõik, kus kesksest sümmeetriateljest lähtudes, lugedes erinevatelt DNA-ahelatelt mõlemas suunas aluspaaride järjestusi, saame sama geneetilise lause e. info.

pärasoolevähk (ingl. Colorectal cancer)

 • by

Väga sage vähkkasvaja, mida põhjustava geeni penetrantsus erinevate kasvajatüüpide korral on vahemikus 60–80%. Vt käärsoole-pärasoole polüüpne vähk; pärilik mittepolüüpne käärsoole-pärasoolevähk.

päritavus (ingl. Heritability)

 • by

Määr, millega on määratletud vaadeldava tunnuse pärilik muutlikkus. Geneetilise muutlikkuse suhtosa tunnuse üldisest (fenotüübilisest) muutlikkusest populatsioonis. Vt. päritavus kitsas tähenduses; päritavus laias tähenduses.

penetrantsus (ingl. Penetrance)

 • by

Indiviidide protsent, kellel on konkreetne fenotüüp, võrreldes nende isenditega, kellel see võiks genotüübi tõttu olla.

perekondlik (ingl. Familial)

 • by

Olukord (või haigus), mida tuleb perekonnas või suguvõsas sagedamini ette kui kogu elanikkonnas (populatsioonis), hoolimata sellest, kas tegemist on geneetilise või mittegeneetilise mõjuteguriga.

perforiin (ingl. Perforin)

 • by

Tsütolüütilised valgud, mis põhjustavad märklaudrakkude membraanidesse pooride teket, mille kaudu tsütoplasma voolab rakust välja ja rakud hukkuvad (lüüsuvad). On näiteks looduslikel tapjarakkudel.

piilid (ingl. Pili)

 • by

Bakteriraku pinda katvad karvakesed läbimõõduga 6–7 nm, mis koosnevad oligomeersetest valkudest (piliin).

pimekurtus (ingl. Deafblindness)

 • by

Haigust põhjustavad genoomi eri kohtades paiknevad erinevad samatüübilise avaldumisega geenid (vähemalt kümme). Noorte ja keskealiste inimeste levinuim pimekurtus. Esineb sisekõrvapõhine vaegkuulmine ja võrkkesta taandareng.

plasmiid (ingl. Plasmid)

 • by

Kromosoomiväline pärilik üksus bakteritel ja mikroseentel, mis on autonoomses olekus DNA rõngasmolekulina ning kandub edasi kromosoomist sõltumatult.

plastiid (ingl. Plastid)

 • by

Taimedes ja mõnedes algloomades (protistides) leiduv tsütoplasmaatiline struktuur (organell). Näiteks kloroplastid sisaldavad klorofülli, mis osaleb fotosünteesil. Nad on ümbritsetud kaksikmembraaniga nagu mitokondridki ja sisaldavad individuaalset… Read More »plastiid (ingl. Plastid)

pleiomorfsus (ingl. Pleiomorphism)

 • by

Organismi (mikrobioloogias) elutsüklis esinevad erisugused struktuurivormid. Rakubioloogias tähendab pleiomorfsus rakkude erinevusi suuruses, kujus ja värvumises tsütoloogiliste/histoloogiliste värvidega.

ploidsus (ingl. Ploidy)

 • by

Kromosoomistiku põhikomplekti (x) korduste arvu hinnang indiviidi (või raku) kromosoomistikus (monosoomne, diploidne, polüploidne, haploidne jne.).

põletik (ingl. Inflammation)

 • by

Esmavastus infektsioonile (või kiiritusele). Avaldub punetuse, temperatuuri tõusu, paistetuse ja valulisusega. Põletikuga kaasneb verevarustuse intensiivistumine ja fagotsütoos ning keemiliste kaitseühendite süntees.