Skip to content

Geneetika sõnastik

ühendtransposoon (ingl. Composite transposon)

  • by

Transponeeruv element, mis moodustub, kui kaks identset või peaaegu identset transposooni inserteeruvad mõlemale poole mittetransponeeruvat DNA-segmenti. Selliselt on moodustunud näiteks bakteri transposoon Tn5.

ühendvalk (ingl. Fusion protein)

  • by

Rekombinantse geeni moodustatud polüpeptiid, mis sisaldab kahe või rohkema lähtegeeni poolt kodeeritud osi. Erinevad geenid ühendatakse viisil, kus kodeerivad järjestused on samas lugemisraamis.