Skip to content

Geneetika sõnastik

Q-ala (ingl. Q box)

  • by

Pärmseente α-spetsiifiliste geenide transkriptsioon stimuleeritakse ülesvoolu paiknevate paardumistüübi regulatoorsete P- ja Q-järjestustega seonduva regulaatorvalguga.

Q-vöödid (ingl. Q bands)

  • by

Kromosoomide A:T-rikaste piirkondade kinakriiniga töötlemisel tekivad kromosoomidele UV-valguses helenduvad vöödid (triibud).